Jeg er uddannet i systemisk familieterapi/løsningsfokuseret/narrativ terapi på Toftemosegård, Center for udvikling og forandring, i 2010. Derudover har jeg uddannelse i løsningsfokuseret samtaleterapi fra Solution (2006-07).

Som psykoterapeut er jeg optaget af at gå på opdagelse i hvad der rør sig i dig, hvordan du oplever dit liv, anskuer dit problem, hvad du har af ressourcer, levede erfaringer samt håb og ønsker for dit liv.

I den proces er jeg optaget af, hvordan jeg kan være dig behjælpelig så processen vil opleves meningsfuld, udviklende og positiv for dig.

Systemisk/løsningsfokuseret/narrativ terapi arbejder ud fra at vores identitet skabes af de relationer vi indgår i – på godt og ondt. Endvidere tages afsæt i hvordan du vil kunne sættes skub i de håb og ønsker du har for forbedring og forandring.

Samtalernes fokus er at skabe plads til nye forståelser og mening for herigennem at kunne tænke og handle på en ny og bedre måde.

Det er ikke personen som er problemet, men problemet som er problemet.

For at kunne arbejde konstruktivt med et problem er det vigtigt ikke at udpege syndebukke, men derimod at anskue problemet som noget der opstår i relation til nogen eller noget. I den proces opstår flere muligheder for at blive klogere på hvordan man bedre kan anskue problemet, og dermed handle bedre i forhold til problemet.

Hvis det du gør, ikke virker, må du gøre noget andet.

Mislykkede forsøg på at løse problemer er ikke et udtryk for at man er håbløs og ikke dur, – men et udtryk for at noget skal forandres, og at det kan være en god ide at få hjælp hos en professionel til at finde andre veje at løse problemer og udfordringer på.

Jeg tilbyder samtaleforløb til unge, voksne, familier, forældre. Børn og unge under 18, skal første gang komme i følgeskab med forældre eller værge.

Jeg tilbyder støttende samtaler til forældre: Forældre udgør den vigtigste ressource for børn og unge, og spiller en væsentlig rolle i forhold til at afhjælpe de udfordringer deres børn/familien står i.

Psykoterapeut MPF står for “medlem af psykoterapeutforeningen”, og er din garanti for at jeg, som behandler og psykoterapeut, lever op til Psykoterapeutforeningens krav om 4 års uddannelse, efterlevelse af foreningens etiske retningslinjer hvilket bl.a. betyder at jeg er underlagt tavshedspligt og har udvidet underretningspligt.