Jeg tilbyder psykoterapeutiske samtaleforløb til unge, voksne, familier, forældre.

Som psykoterapeut er jeg optaget af at lytte til de ønsker du har for dit liv, samt hvordan du anskuer de udfordringer du oplever i dit liv.

I den proces er jeg optaget af, hvordan jeg kan være dig behjælpelig så processen vil opleves meningsfuld, udviklende og positiv for dig.

Sammen laver vi en plan som vil give dig et overblik over hvor mange gange du vil havde behov for at komme samt hvilke emner som vil være meningsfulde at få talt om i din proces mod at få det bedre og være den udgave af dig selv du ønsker at være.

Jeg er uddannet i systemisk familieterapi/løsningsfokuseret/narrativ terapi på Toftemosegård, Center for udvikling og forandring, i 2010. Derudover har jeg uddannelse i løsningsfokuseret samtaleterapi fra Solution (2006-07).

Systemisk/løsningsfokuseret/narrativ terapi arbejder ud fra at vores identitet skabes af de relationer vi indgår i – på godt og ondt.

Samtalernes fokus er at skabe plads til nye forståelser og mening, for herigennem at kunne tænke og handle på en ny og bedre måde.

Det er ikke personen som er problemet, men problemet som er problemet.

For at kunne arbejde konstruktivt med et problem, er det vigtigt ikke at udpege syndebukke, men derimod at anskue problemet som noget der opstår i relation til nogen eller noget.

Hvis det du gør, ikke virker, må du gøre noget andet.

Mislykkede forsøg på at løse problemer er ikke et udtryk for at man er håbløs og ikke dur, – men udtryk for et ønske om at noget skal forandres, og at der er behov for at lære nye måder at forstå og løse problemer og udfordringer på man står i.

Psykoterapeut MPF står for “medlem af psykoterapeutforeningen”, og er din garanti for at jeg, som behandler og psykoterapeut, lever op til Psykoterapeutforeningens krav om 4 års uddannelse, efterlevelse af foreningens etiske retningslinjer hvilket bl.a. betyder at jeg er underlagt tavshedspligt og har udvidet underretningspligt.

Børn og unge under 18, skal første gang komme i følgeskab med forældre eller værge. Der skal gives skriftligt samtykke fra begge forældre.